Information om namnbyte!

"Gunde Svan som ursprungsamerikan" är ett instagram-konto startat av mig, Mikael Holmquist, i November 2014. Det är ett humorkonto som består av bilder där jag har photoshoppat in ansikten på olika kända personer eller karaktärer i oväntade situationer eller andra kroppar. I övrigt är reglerna att kändisens namn ska rimma på situationen/kroppen. Några exempel är:

Chewbacca i jeansjacka Lars von Trier byter batterier 

Den allra första bilden jag lade ut, föreställer den välkända Lakota-hövdingen Sitting Bull som fått sitt ansikte utbytt till skidåkaren Gunde Svans vackra nuna. Fram till hösten 2019 var det tillhörande rimmet till denna bild, och även namnet på hela kontot, "Gunde Svan som indian".

 

Det engelska ordet "indian" har sedan länge i USA ansetts vara ett dåligt ord för att beskriva den amerikanska ursprungsbefolkningen. 

Till att börja med handlar det om att det redan på 1500-talet var ett rent missvisande ord att använda, eftersom de Europeiska kolonisatörer som då "upptäckte Amerika” felaktigt trodde att de hamnat i östra Indien och därför började kalla alla som bodde där för "indians".

Européerna satte sedan tämligen omgående igång med att förtycka, förslava, fördriva, våldta och i stor skala mörda ursprungsbefolkningen som de ansåg vara mindre värda varelser. Även i modern tid har dessa ursprungsbefolkningar fått kämpa för sina rättigheter och mot fördomar och förtryck. Det är pga denna mörka historia, som ordet indian än idag kan tolkas som nedvärderande och kränkande för ättlingar till dem som utsatts för dessa fruktansvärda brott.

Frågan om vilket ord som är bättre att använda istället är inte helt enkel. Föredömligt vore nog att kalla befolkningarna för det som de faktiskt kallar sig själva, och därmed också belysa faktumet att det aldrig handlade om en(1) homogen folkgrupp eller kultur. Sioux, Apacher, Azteker, Navajo, för att nämna några.

Samtidigt är det praktiskt att kunna ha ett samlingsnamn (på samma sätt som det ibland går att klumpa ihop Spanjorer, Svenskar och Polacker, med namnet Européer) och i USA är "Native Americans" en sådan benämning som sedan länge ansetts mindre nervärderande. Men. Det är som sagt inte helt enkelt. Det finns motstånd även mot den benämningen. Det finns en bra artikel om detta ämne på wikipedia, som belyser frågan från olika håll och listar argument både för och emot olika benämningar.

 

I Sverige har samma diskussioner startats först på senare år. Anledningen till fördröjningen har gissningsvis helt enkelt att göra med avståndet vi har till denna mörka del av historien. Vi har också förtyckt vår egen ursprungsbefolkning och debatten kan liknas vid den som fått oss att sluta använda ordet "lapp" till förmån för "same" som samerna själva kallar sig. 

Att inte benämna folkgrupper med begrepp de inte själva vill använda har blivit till en princip i modernt språkbruk.

När det gäller just ”indian” har förändring skett i en väldigt ojämn takt runtom i vårt land. Många har sedan länge ersatt "indian" med andra ord, samtidigt som en del fortfarande är helt ovetande om att "indian" anses stötande.

I slutet på förra året uppdaterade dock Språkrådet sina rekommendationer gällande bruket av ordet "indian" och rekommenderar istället att vi använder "ursprungsamerikan".

Sedan jag startade mitt konto 2014 har jag många gånger ångrat mitt ordval. Framförallt det senaste året när jag allt oftare hamnat i dessa diskussioner och insett att kritikerna helt enkelt har rätt. Jag vill med mitt lilla hobbyprojekt sprida glädje och skratt och ABSOLUT inte kränka vare sig enskilda personer eller folkgrupper. Därför väljer jag idag att uppdatera namnet på mitt konto och använda ordet ursprungsamerikan istället. Rimmar lika bra, utan att vara nedsättande. 

Jag inser att viss skada redan är skedd och vill be om ursäkt till de som uppfattat namnet på mitt konto som stötande. Det var aldrig min mening. Nu hoppas jag dock istället att jag med den relativt stora följarskara jag samlat på mig genom åren kan hjälpa till att sprida kunskap om detta ämne och snabba på hastigheten i vilken det nedsättande och förlegade ordet "indian" byts ut i svenskt språkbruk till det mer neutrala; "ursprungsamerikan".